Om AC-Stål

Historien om AC-Stål

AC-Stål er en ordreproducerende stålvirksomhed med en smede-/stålkonstruktionsafdeling og en rustfri-/industriafdeling med bl.a. tyndpladebearbejdning.

Vil du vide mere om vores historie? Klik her for at læse mere

 

Corporate Social Responsibility – CSR

Hos AC-Stål arbejder vi løbende med fokus på udvikling af vores Corporate Social Responsibility strategi. Grundstenen i vores forretningsstrategi bygger på respekt for måden at drive forretning på. Respekt for vores medarbejdere, omverdenen og ikke mindst miljøet er kernen i AC-Ståls CSR-strategi. Bevidstheden om at tage et samfundsansvar og gøre en forskel, hvor vi vurderer, hvad der skaber mest værdi for samfundet og os – spiller en central rolle i den daglige arbejdsgang. Gennem årtier har vi, i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, uddannet og udviklet dygtige medarbejdere, og det er vores klare mål fortsat at rekruttere og udvikle fremtidens klejnsmede blandt vore medarbejdere.

 

Arbejdsmiljø hos AC-Stål

Et godt arbejdsmiljø med stor medindflydelse skaber de nødvendige og trygge rammer for, at vores medarbejdere kan udvikle sig menneskeligt og fagligt – og så vi kan levere høj kvalitet til vores kunder. Udover at overholde arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser – ser vi det som en integreret del af vores arbejde at forbedre arbejdsmiljøet. Det sker bl.a. gennem videreuddannelse af medarbejderne samt udvikling af bedre arbejdsprocesser og anvendelse af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljøledelse er derfor integreret som en naturlig del af hele virksomheden. Vi arbejder ud fra erkendelsen af, at løbende forbedringer kun kan gennemføres med succes, hvis de tænkes ind i alle virksomhedens processer. Forandringer skal forankres hos den enkelte medarbejder på alle niveauer. Vi tilskynder den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar for det udførte arbejde – og til at udvise respekt overfor kunder, rådgivere og egne kolleger. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som en ordentlig og redelig virksomhed – også når det gælder arbejdsmiljø.

Klik her for at komme i kontakt med os

 

 

© AC-Stål – Om AC-Stål